DANH MỤC

Chỉ định thầu áp dụng trong các trường hợp nào

Chỉ định thầu áp dụng trong các trường hợp nào

Theo Điều 22 Luật đấu thầu 2013 quy định chỉ định thầu như sau: "1. Chỉ định thầu đối với nhà thầu được áp dụng trong các trường hợp sau đây: a) Gói thầu cần thực hiện để khắc phục ngay hoặc để xử lý kịp thời hậu quả gây ra do sự cố bất khả kháng;...

Bảng xác định đơn giá nhân công (lương tháng, ngày công, giờ công) theo Quyết định 129/QĐ-BTTTT

Các văn bản pháp lý cần biết trong lập dự án công nghệ thông tin

Kiến trúc microservice trong xây dựng phần mềm

Căn cước công dân gắn chip chứa những thông tin gì?

Top các doanh nghiệp đã được cấp giấy phép dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng

Hướng dẫn xác định hoạt động sản xuất phần mềm được hưởng ưu đãi thuế

Các nguyên tắc khi triển khai ứng dụng công nghệ

KYC là gì?, eKYC là gì?

IPv6 là gì

Quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin

Mr. Trần Danh Hoạt

  • CEO GO SOLUTIONS,
  • Master of Management Information System
  • Tư vấn giải pháp ứng dụng CNTT
  • Email: danhhoat@gmail.com
  • www.ciovietnam.net