DANH MỤC

Các văn bản pháp lý cần biết trong lập dự án công nghệ thông tin

Kiến trúc microservice trong xây dựng phần mềm

Căn cước công dân gắn chip chứa những thông tin gì?

Top các doanh nghiệp đã được cấp giấy phép dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng

Hướng dẫn xác định hoạt động sản xuất phần mềm được hưởng ưu đãi thuế

Các nguyên tắc khi triển khai ứng dụng công nghệ

KYC là gì?, eKYC là gì?

IPv6 là gì

Quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin

Quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng CNTT nguồn vốn NSNN

Mr. Trần Danh Hoạt

  • CEO GO SOLUTIONS,
  • Master of Management Information System
  • Tư vấn giải pháp ứng dụng CNTT
  • Email: danhhoat@gmail.com
  • www.ciovietnam.net