DANH MỤC

Hướng dẫn xác định hoạt động sản xuất phần mềm được hưởng ưu đãi thuế

Lượt xem: 339 - Ngày:

Thông tư 13 quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình để được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Quy trình sản xuất sản phẩm phần mềm:

Bước 1: Xác định yêu cầu: đưa ra hoặc hoàn thiện ý tưởng về phát triển sản phẩm phần mềm, mô tả các đặc tính (yêu cầu) của sản phẩm, các ngữ cảnh sử dụng sản phẩm, đề xuất, khảo sát, làm rõ yêu cầu đối với sản phẩm phần mềm; phân tích nghiệp vụ; xây dựng yêu cầu hoàn chỉnh đối với phần mềm; tư vấn điều chỉnh quy trình; thống nhất yêu cầu; xét duyệt yêu cầu; khả năng kiểm soát và các cơ sở để xác nhận sự tuân thủ yêu cầu của sản phẩm;

Bước 2: Phân tích thiết kế: đặc tả yêu cầu (yêu cầu thuộc chức năng và không thuộc chức năng); thiết lập bài toán phát triển, các kỹ thuật phù hợp được thực hiện để tối ưu hóa giải pháp, phân tích về tính đúng đắn và khả năng kiểm tra của phần mềm, phân tích ảnh hưởng của các yêu cầu phần mềm vào môi trường vận hành, các yêu cầu được ưu tiên, chấp thuận và được cập nhật khi cần thiết; 

Mô hình hóa dữ liệu, mô hình hóa chức năng; mô hình hóa luồng thông tin; xác định giải pháp phần mềm; thiết kế giải pháp; thiết kế hệ thống phần mềm; thiết kế dữ liệu; thiết kế kiến trúc của phần mềm; thiết kế các đơn vị; mô đun thành phần của phần mềm; thiết kế bảo mật; an toàn thông tin cho phần mềm, thiết kế giao diện trải nghiệm khách hàng.

Bước 3: Lập trình, viết mã lệnh: viết chương trình phần mềm, lập trình các đơn vị, mô đun phần mềm, chỉnh sửa, tùy biến, tinh chỉnh phần mềm, tích hợp các đơn vị phần mềm, tích hợp các hệ thống phần mềm

Bước 4: Kiểm tra, thử nghiệm phần mềm: xây dựng kịch bản kiểm tra, thử nghiệm các đơn vị, mô đun phần mềm; thử nghiệm phần mềm; kiểm thử phần mềm; kiểm thử chức năng phần mềm;  thẩm định chất lượng phần mềm; đánh giá khả năng gây lỗi; kiểm thử bảo mật an toàn thông tin cho phần mềm; xác định thỏa mãn yêu cầu khách hàng; nghiệm thu phần mềm;

Bước 5: Hoàn thiện đóng gói sản phẩm: xây dựng tài liệu mô tả phần mềm, tài liệu hướng dẫn cài đặt, tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm, đóng gói phần mềm, đăng ký mẫu mã, đăng ký quyền sở hữu trí tuệ

Bước 6: Cài đặt, chuyển giao hướng dẫn sử dụng, bảo trì, bảo hành sản phẩm phần mềm: Chuyển giao, hướng dẫn cài đặt phần mềm; triển khai cài đặt phần mềm; đào tạo, hướng dẫn sử dụng; kiểm tra phần mềm sau khi bàn giao; bảo trì phần mềm

Bước 7: Phát hành, phân phối sản phẩm phần mềm: bán, cho thuê, phân phối, phát hành sản phẩm phần mềm tự sản xuất;

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Mr. Trần Danh Hoạt

  • CEO GO SOLUTIONS,
  • Master of Management Information System
  • Tư vấn giải pháp ứng dụng CNTT
  • Email: danhhoat@gmail.com
  • www.ciovietnam.net