DANH MỤC

Kiến trúc microservice trong xây dựng phần mềm

Lượt xem: 540 - Ngày:

Kiến trúc microservice là một phương pháp phát triển hệ thống phần mềm đặc biệt cố gắng tập trung vào việc xây dựng các mô-đun đơn chức năng với các giao diện và hoạt động được xác định rõ ràng

Microservices giải quyết những thách thức này của các hệ thống nguyên khối bằng cách mô-đun hóa càng nhiều càng tốt. Ở dạng đơn giản nhất, giúp xây dựng một ứng dụng dưới dạng một bộ các dịch vụ nhỏ, mỗi dịch vụ chạy trong quy trình riêng và có thể triển khai độc lập. Các dịch vụ này có thể được viết bằng các ngôn ngữ lập trình khác nhau và có thể sử dụng các kỹ thuật lưu trữ dữ liệu khác nhau. Mặc dù điều này dẫn đến việc phát triển các hệ thống có thể mở rộng và linh hoạt, nhưng nó cần một sự thay đổi năng động. Các dịch vụ nhỏ thường được kết nối thông qua API và có thể tận dụng nhiều công cụ và giải pháp tương tự đã phát triển trong hệ sinh thái dịch vụ web và RESTful. Việc kiểm tra các API này có thể giúp xác thực luồng dữ liệu và thông tin trong suốt quá trình triển khai Microservice.Đặc trưng cơ bản Microservice

Nhiều thành phần: Phần mềm được xây dựng dưới dạng microservices có thể được chia thành nhiều thành phần dịch vụ nhỏ để mỗi dịch vụ này có thể được triển khai, tinh chỉnh và sau đó triển khai lại một cách độc lập mà không ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của ứng dụng. Do vậy, có thể chỉ cần thay đổi một hoặc nhiều dịch vụ riêng biệt thay vì phải triển khai lại toàn bộ ứng dụng.

Được xây dựng cho doanh nghiệp: Phong cách Microservices thường được tổ chức xung quanh năng lực và mức độ ưu tiên nghiệp vụ. Không giống như cách tiếp cận phát triển nguyên khối truyền thống - trong đó các nhóm khác nhau có trọng tâm cụ thể, chẳng hạn như giao diện người dùng, cơ sở dữ liệu, lớp công nghệ hoặc phía máy chủ — kiến trúc microservice sử dụng các nhóm chức năng chéo. Trách nhiệm của mỗi nhóm là tạo ra các sản phẩm cụ thể dựa trên một hoặc nhiều dịch vụ riêng lẻ giao tiếp qua bus thông điệp.

Định tuyến đơn giản: Microservices hoạt động giống như hệ thống UNIX cổ điển: nhận các yêu cầu, xử lý chúng và tạo ra phản hồi tương ứng. Điều này trái ngược với cách hoạt động của nhiều sản phẩm ESBs khác – sử dụng các hệ thống công nghệ cao để định tuyến thông điệp, dàn dựng và áp dụng các quy tắc nghiệp vụ.

Phi tập trung: Vì microservices liên quan đến nhiều công nghệ và nền tảng khác nhau, các phương pháp quản trị tập trung kiểu cũ không phải là tối ưu. Quản trị phi tập trung được cộng đồng microservices ưa thích vì các nhà phát triển cố gắng tạo ra các công cụ hữu ích mà sau đó những người khác có thể sử dụng để giải quyết các vấn đề tương tự. Cũng giống như quản trị phi tập trung, kiến trúc microservice cũng hỗ trợ quản lý dữ liệu phi tập trung. Các hệ thống nguyên khối sử dụng một cơ sở dữ liệu logic duy nhất trên các ứng dụng khác nhau. Trong ứng dụng microservice, thường mỗi dịch vụ quản lý cơ sở dữ liệu duy nhất của riêng mình.

Nguồn: AITA - Cục tin học hóa 

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Mr. Trần Danh Hoạt

  • CEO GO SOLUTIONS,
  • Master of Management Information System
  • Tư vấn giải pháp ứng dụng CNTT
  • Email: danhhoat@gmail.com
  • www.ciovietnam.net