DANH MỤC

Top các doanh nghiệp đã được cấp giấy phép dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng

Lượt xem: 846 - Ngày:

1. Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT-CA)

+ Giấy phép số: 595/GP-BTTTT
+ Ngày cấp: 27/11/2017
+ Thời hạn: 05 năm
 
2. Công ty cổ phần Công nghệ thẻ Nacencomm (CA2)
+ Giấy phép số: 425/GP-BTTTT
+ Ngày cấp: 27/8/2015
+ Thời hạn: 05 năm
 
3. Công ty cổ phần BKAV (BKAV-CA)
+ Giấy phép số: 57/GP-BTTTT
+ Ngày cấp: 17/3/2015
+ Thời hạn: 10 năm
 
4. Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel (VIETTEL-CA)
+ Giấy phép số: 498/GP-BTTTT
+ Ngày cấp: 28/9/2015
+ Thời hạn: 5 năm
 
5. Công ty cổ phần Hệ thống Thông tin FPT (FPT-CA)
+ Giấy phép số: 527/GP-BTTTT
+ Ngày cấp: 12/10/2015
+ Thời hạn: 5 năm
 
6. Công ty Cổ phần Viễn thông New-Telecom (NEWTEL-CA)
+ Giấy phép số: 225/GP-BTTTT
+ Ngày cấp: 22/5/2017
+ Thời hạn: 5 năm
 
7. Công ty Cổ phần Chứng số an toàn (SAFE-CA)
+ Giấy phép số: 424/GP-BTTTT
+ Ngày cấp: 07/9/2017
+ Thời hạn: 5 năm
 
8. Công ty Cổ phần Chữ ký số ViNa (Smartsign)
+ Giấy phép số: 496/GP-BTTTT
+ Ngày cấp: 04/11/2016
+ Thời hạn: 5 năm
 
9. Công ty Cổ phần Công nghệ Tin học EFY Việt Nam (EFY-CA)
+ Giấy phép số: 153/GP-BTTTT
+ Ngày cấp: 05/4/2018
+ Thời hạn: 5 năm
 
10. Công ty Cổ phần Công nghệ SAVIS (TrustCA)
+ Giấy phép số: 10/GP-BTTTT
+ Ngày cấp: 08/01/2019
+ Thời hạn: 10 năm
 
11. Công ty Cổ phần MISA (MISA-CA)
+ Giấy phép số: 184/GP-BTTTT
+ Ngày cấp: 16/5/2019
+ Thời hạn: 10 năm
 
12. Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (CMC-CA)
+ Giấy phép số: 186/GP-BTTTT
+ Ngày cấp: 16/5/2019
+ Thời hạn: 10 năm
Nguồn: Trung tâm Chứng thực điện tử Quốc gia

 

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Mr. Trần Danh Hoạt

  • CEO GO SOLUTIONS,
  • Master of Management Information System
  • Tư vấn giải pháp ứng dụng CNTT
  • Email: danhhoat@gmail.com
  • www.ciovietnam.net