DANH MỤC

Chuyển đổi số hay chuyển đổi số phận

“Nhân bản” đội ngũ sales xuất sắc – Giải pháp giúp xây dựng đội ngũ sales bứt phá

Các nguyên tắc khi triển khai ứng dụng công nghệ

Mr. Trần Danh Hoạt

  • CEO GO SOLUTIONS,
  • Master of Management Information System
  • Tư vấn giải pháp ứng dụng CNTT
  • Email: danhhoat@gmail.com
  • www.ciovietnam.net